Laboratoř SOWAC-GIS Praha

Laboratoř zajišťuje

  • řešení vývojových úkolů spojených s použitím geoinformačních systémů v praxi, návrh a správu aplikací geoinformačního systému SOWAC GIS, provádění aktualizace tematických datových sad a vedení školícího centra,
  • poskytování informací a služeb z tematických datových sad geoinformačního systému SOWAC GIS a vytváření mapových výstupů v požadovaném provedení a mapovém měřítku,
  • vedení metainformačního systému ústavu a vedení a správu Datového skladu digitálních a analogových dat ústavu,
  • vedení mapové knihovny odborného obsahu map KPP v rozsahu území ČR a další datové báze ISOP,
  • výpočet průměrných cen půdy v jednotlivých katastrálních územích zveřejňovaných v příloze vyhlášky MZe ČR o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
  • tvorba legislativních a právních podkladů v oblasti působnosti oddělení,
  • expertizní, znaleckou a poradenskou činnost

 

KONTAKT
Ing. Vladimír Papaj, Ph.D.
e-mail: papajvladimiratvumopcz

tel: 257 027 239