Organizace ústavu

Ústav je organizačně členěn na

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, jsou v ústavu ustaveny:

Organizační schema Ústavu