Laboratoř SOWAC GIS

Laboratoř zajišťuje

  • řešení vývojových úkolů spojených s použitím geoinformačních systémů v praxi, návrh a správu aplikací geoinformačního systému SOWAC GIS, provádění aktualizace tematických datových sad, 
  • poskytování informací a služeb z tematických datových sad geoinformačního systému SOWAC GIS a vytváření mapových výstupů v požadovaném provedení a mapovém měřítku, 
  • výpočet průměrných cen půdy v jednotlivých katastrálních územích zveřejňovaných v příloze vyhlášky MZe ČR o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, 
  • tvorba legislativních a právních podkladů v oblasti působnosti oddělení, 
  • expertizní, znaleckou a poradenskou činnost

 

KONTAKT
Ing. Vladimír Papaj, Ph.D.
e-mail: papajvladimiratvumopcz

tel: 257 027 239