Laboratoř transferu výsledků, vzdělávání a poradenství

Laboratoř zajišťuje

  • spolupráci s nevládními a profesními organizacemi při přípravě a realizaci vzdělávacích programů,
  • spolupráci s poradenským systémem MZe v oblasti vzdělávání, akreditace a informační podpory akreditovaných poradců a školitelů,
  • transfer výsledků výzkumu a vývoje zapojením do činností národního i regionálních AKIS (operačních skupin, demonstrační farmy),
  • vedení metainformačního systému ústavu a vedení a správu Datového skladu digitálních a analogových dat ústavu,
  • vedení mapové knihovny odborného obsahu map KPP v rozsahu území ČR a další datové báze ISOP,
  • ediční činnosti ústavu a vedení depozitáře výsledků a výstupů výzkumu,
  • vedení školícího centra,
  • expertizní, znaleckou a poradenskou činnost v oblasti působnosti oddělení.

 

KONTAKT
Ing. Martin Mistr, Ph.D.
e-mail: mistrmartinatvumopcz

tel: 257 027 313, 602 693 333