Grafický manuál VÚMOP, v.v.i.

Grafický manuál VÚMOP, v.v.i.Grafický manuál Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. definuje jednotný firemní styl (značka, logo, písmo, grafické doplňky), a slouží jako pohotový zdroj podkladových materiálů pro vnitřní i vnější komunikaci a propagaci ústavu.

Textová část obsahuje přesnou definici značek, firemního písma, firemních barev a základní způsob užití loga.

 

V přílohách jsou k dispozici grafické soubory ve formátu jpg.