Poradenství, vzdělávání

Konzultační a poradenské služby v rámci dotačního programu 9.F. „Podpora poradenství v zemědělství“

Máme specializovaná pracoviště pro oblasti:

 • Hydrologie a ochrany vod - kontaktní osoba fucikpetratvumopcz (Ing. Petr Fučík, Ph.D. )
 • Problematika půd a její ochrany - kontaktní osoba kheltomasatvumopcz (subject: Poradenstv%C3%AD%20-%20Konzulta%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8Dinnost) (Ing. Tomáš Khel)
 • Dobrý zemědělský a environmentální stav - kontaktní osoba mistrmartinatvumopcz (subject: Poradenstv%C3%AD%20-%20konzulta%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8Dinnost) (Ing. Martin Mistr, Ph.D.)
 • Revize vymezení erozní ohroženosti v LPIS - kontaktní osoba erozeatvumopcz (Ing. Jiří Kapička)
 • Pozemkové úpravy a využití krajiny - kontaktní osoba - kontaktní osoba pochopmichalatvumopcz (subject: Poradenstv%C3%AD%20-%20konzulta%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8Dinnost) (Ing. Michal Pochop)

 

Ilustrační foto školeníŠkolící činnost

Tým profesionálních lektorů se pravidelně podílí na školení akreditovaných poradců MZe a spolupracuje s nevládními organizacemi na přípravě a realizaci vzdělávacích projektů.

Nabízíme zajištění školení v oblastech:

 • Kvalita půdy a její hodnocení
 • Půdy České republiky a jejich vlastnosti
 • Společná zemědělská politika a ochrana půdy po roce 2014
 • DZES - zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem eroze do erozně ohrožených oblastí
 • Organická hmota v půdě a její vliv na ohroženost půdy erozí
 • Využití půdoochranných technologií při pěstování hlavních druhů plodin
 • Pozemkové úpravy jako účinný nástroj protierozní ochrany
 • Využití geografických informačních systémů pro určení erozního ohrožení půd a návrh agrotechnických a organizačních protierozních opatření

V případě zájmu kontaktujte  mistrmartinatvumopcz (subject: Poradenstv%C3%AD%20-%20konzulta%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8Dinnost) (Ing. Martina Mistra, Ph.D.)

 

Transfer výsledků výzkumu do praxe

Ilustrační foto prezentace v terénu Nedílnou součástí aplikovaného výzkumu je podpora transferu výsledků k uživateli a jejich užití. Oblast transferu a užití výsledků současně představuje i zpětnou vazbu, nutnou pro formulování témat budoucího řešení problémů agrárního sektoru výzkumnými metodami. 

V této oblasti aktivně spolupracujeme se zemědělskou praxí a iniciujeme zakládání Operačních skupin a vstupujeme do přípravy projektů spolupráce v rámci podpory Programu rozvoje venkova

V případě zájmu kontaktujte  mistrmartinatvumopcz (subject: Poradenstv%C3%AD%20-%20konzulta%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8Dinnost) (Ing. Martina Mistra, Ph.D.)

 

Fotogalerie:


Ilustrační foto prezentace v terénu   Ilustrační foto prezentace v terénu   Ilustrační foto školení