Akreditace, Certifikace

Ústav se zavázal k dodržování systému managementu dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a k provádění akreditovaných zkoušek dle příslušných standardních operačních postupů.

Pro úspěšné řízení a zvýšení výkonnosti, se ústav rozhodl dobrovolně zavést a uplatňovat systém managementu podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 jako trvalé zlepšování všech svých činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám.

certifikát ISO

Certifikovaným systémem managementu kvality je rozvoj poznání a přenos poznatků oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující. Dále expertní, transferová a poradní činnost v oblasti pověření, prováděná na základě požadavků organizačních složek státu nebo územních samosprávních celků ve veřejném zájmu nebo ostatních uživatelů. Osvědčení o certifikaci č. 42012789 bylo vydáno certifikačním orgánem LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Stanovená Politika kvality byla, v souladu s Příručkou kvality, která popisuje systém řízení kvality podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 přezkoumána a v roce 2022 aktualizována.