Laboratoř GIS analýz a environmentálního modelování

Laboratoř zajišťuje

  • řešení vývojových úkolů spojených se zpracováním, analýzou a interpretací prostorových dat,
  • rozvoj metod environmentálního modelování, včetně nasazení těchto metod při řešení studií protierozní a protipovodňové ochrany,
  • řešení problematiky využití výstupů precizního zemědělství a dalších progresivních zemědělských technologií pro potřeby kontrol podmíněnosti,
  • rozvoj procesu monitoringu erozních událostí, včetně jeho zajištění a provádění statistických analýz zaznamenaných událostí,
  • expertizní, znaleckou a poradenskou činnost v oblasti působnosti oddělení. 

 

KONTAKT
Ing. Jiří Kapička
e-mail: kapickajiriatvumopcz

tel: 257 027 331