Laboratoř DPZ a pedometriky

Laboratoř zajišťuje

  • řešení vývojových úkolů spojených s využitím metod dálkového průzkumu Země v oblasti ochrany půdy a krajiny,
  • řešení problematiky získávání, zpracování a analýzy dat dálkového průzkumu Země,
  • rozvoj metod blízké fotogrammetrie pro aplikace v řešení výzkumných a vývojových úkolů,
  • rozvoj a aplikace pedometrických metod pro účely podrobného mapování variability půdních vlastností,
  • rozvoj aplikovaných metod pro účely získání podkladů pro precizní zemědělství. 

 

KONTAKT
Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
e-mail: zizaladanielatvumopcz

tel: 257 027 232, 602 393 534