Aktuality

Nové pracovní pozice

Vedoucí laborant specialista (vedoucí oddělení)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., oddělení Centrální laboratoře, pracoviště Praha 5 Zbraslav, Žabovřeská ul. 250, PSČ 156 00, hledá zaměstnance

Kvalifikační požadavek stupně vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (obor chemie, přírodověda, zemědělství)

Požadované schopnosti:

 • znalost metodických postupů a ucelených odborných prací v analytické laboratoři, manažerské schopnosti (vedení malého kolektivu)

Náplň práce:

 • organizace a řízení laboratoří, zajišťujících chemické, biochemické a fyzikální zkoušky vod a pevných materiálů (půdy, kaly, sedimenty, rostlinný materiál)
 • administrativní činnost spojená s řízením laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 (v červenci 2019 změna na ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)
 • zodpovědnost za dodržování systémů kvality a bezpečnosti práce
 • schvalování výsledků, řešení neshod a reklamací
 • spolupráce s interními a externími zákazníky
 • řízení malého kolektivu (5 osob) s cílem zajistit plnění požadavků na analýzy vzorků, na pracovní výkon, vytíženost a profesní rozvoj podřízených

Dále požadujeme:

praxi v analytické laboratoři nejméně 1 rok (doložit referencí), samostatný, systematický precizní a odpovědný přístup k práci, vysoké pracovní nasazení, ochota dále se odborně rozvíjet, velmi dobrou znalost práce na PC, zkušenost s vedením pracovního kolektivu výhodou, aktivní AJ výhodou

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele ve vlastní jídelně
 • příspěvek ze sociálního fondu na rekreační účely, sport, aj., případně penzijní připojištění

Termín nástupu:      ihned, popř. dle dohody

Pracovní poměr:      na dobu určitou 1 rok (po uplynutí doby změna na dobu neurčitou)                                                                

Mzda:                      mzdový tarif dle platného vnitřního předpisu

Přihlášky do výběrového řízení posílejte formou strukturovaného životopisu na kontakt:

hrbackovamarieatvumopcz  

Více pozic k dispozici na stránce Kariéra

Varovný systém lokálních přívalových povodní

Zástupci VÚMOP, v.v.i. se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (1.-5.10.2018) zúčastnili semináře na podporu exportu výsledků výzkumu do praxe. VUMOP a společnost ADCIS prezentovali Varovný systém lokálních přívalových povodní. Tento systém, založený na přímém  měření a vyhodnocení  infiltračního  potenciálu v aktuálních podmínkách blížící se srážky a real-time přenosu dat, umožňuje starostům obcí a lidem, zabývajícím se protipovodňovou ochranou, evakuovat včas ohrožené občany a zajistit majetek před poškozením či zničením.

Účelem prezentace bylo seznámit zástupce firem s výsledky projektů a poskytnout prostor pro odbornou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli. Cílem této aktivity je nalézt možné partnery, kteří by výsledky projektů komercionalizovali, zajistili výrobu a případně i s podporou EGAP vyváželi úspěšné produkty do zahraničí.

Výstupy semináře najdete na stránce TAČR

Informace - Brownfieldy - PRV 2014-2020

Informace k problematice „Zajištění posouzení podkladů pro přidělování preferenčních bodů žadatelům o dotaci v rámci vybraných operací Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 (Brownfieldy)" poskytuje Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D., cechmankovajarmilaatvumopcz; tel.: +420 606 737 098.

Země živitelka 2018

Již pozítří začíná 45. ročník Země živitelka na Výstavišti Český Budějovicích a bude probíhat ve dnech 23. - 28. 8. 2018. Zastavte se u našeho stánku, který naleznete v Pavilonu T1.

Polní den Štítná, středa 11.7.2018

Ekofarma Javorník Štítná, Nejlepší sedlák svazu Pro-bio za rok 2016 Vás srdečně zve na Polní den ve středu 11. července 2018 ve Štítné nad Vláří 414. 

Akce je určena pro mikro, malé a středně velké zemědělské podniky. 

Účast, prosím, potvrďte předem telefonicky nebo mailem: paní Kostková tel.: 577 002 312, 577 002 311, e-mail: kostkovaatjavor-stcz

 

Protierozní kalkulačka získala cenu odborné poroty v Cenách SDGs

Tisková zpráva - Ministerstvo zemědělství uspělo v soutěži o Ceny SDGs v rámci Cílů udržitelného rozvoje, které přijala OSN. Za projekt Protierozní kalkulačky získalo Cenu odborné poroty a druhé místo v kategorii Veřejná sféra. Internetovou aplikaci vytvořil Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Protierozní kalkulačka pomáhá zemědělcům při rozhodování, jaká protierozní opatření učinit. Uspěla v konkurenci více než 150 projektů, které se přihlásily do druhého ročníku soutěže uspořádané Asociací společenské odpovědnosti.

„Půda je jedním z klíčových přírodních zdrojů a je nutné její význam stále připomínat. S ohledem na to, o jaké množství půdy každoročně přicházíme, je nezbytné tento trend zpomalit. Věříme, že naše aplikace v tom velmi výrazně pomůže,“ řekl Petr Jílek, náměstek ministra pověřený řízením sekce komodit a ekologického zemědělství, který včera v Praze cenu přebíral. Projekt tak přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) především v oblasti odpovědné výroby a spotřeby a klimatických opatření.

Organizátoři soutěže chtějí jejím prostřednictvím přiblížit české veřejnosti 17 cílů udržitelného rozvoje, které stanovila OSN. Týkají se ochrany životního prostředí i společenských témat.

Ceny za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) loni i letos podpořila řada osobností. Do kampaně se zapojila například vědkyně Karina Movsesjan, ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google Taťána le Moigne, ekonom Tomáš Sedláček, herec a moderátor Lukáš Hejlík a vodní slalomář Jiří Prskavec.

Podíl na ocenění mají i ti, kteří Protierozní kalkulačku podpořili ve veřejném hlasování na webu. Za to, že svými hlasy zvýšili šance aplikace na vítězství, jim patří naše poděkování.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

Vyšly Informační listy č. 42

Informační listy, občasník pedologických institucí právě vyšel.

Obsah

 • Úvod - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D 
 • Oceněný exponát Grand Prix Techagro 2018 - Ing. David Kincl
 • Současný stav a potenciál obnovy závlahových systémů na území České republiky - RNDr. Pavel novák, Ph.D.
 • Synergie přírodě blízkých a technických opatření v krajině při zadržování vody - doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
 • Zemědělské sucho - nepřispíváme k němu i my samotní? - Ing. Tomáš Khel 
 • 18. Pedologické dny - prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 
 • Udělení ocenění Českou akademií zemědělských věd - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. 
 • Vzpomínka za panem Františkem Doležalem - Ing. Martina Vlčková, doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. 
 • Vzpomínka za panem Klementem Rejškem - doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. 
 • Pedologické aktuality - prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Informační listy č. 42 jsou volně ke stažení ve formátu pdf

Informační listy 42

Starší čísla naleznete na samostané stránce Informačních listů.

Aplikace Limity využití půdy byla rozšířena o nové analýzy

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) v uplynulém roce vyvíjelo nové funkce aplikace Limity využití půdy, která si klade za cíl být nástrojem objektivního hodnocení podkladů v oblasti kvantitativní ochrany zemědělské půdy. Aplikace tak byla nově doplněna o možnost vyhodnocování komplexní analýzy lokalit.

Nová funkce „Analýza lokality“ umožňuje vyhodnotit statistické údaje pro uživatelem definovanou lokalitu. Uživatel dostane podrobné charakteristiky území, podrobné informace o kvalitě a ochraně půdy, vody a přírody. Těžiště hodnocených informací se odvíjí od posouzení zemědělské půdy, které determinují jednak produkční a jednak její mimoprodukční funkce. V tom je tento Interaktivní nástroj jedinečný na trhu analýz území a doposud v žádném nebylo možné čerpat z tolika zdrojů informací. Obsahové těžiště Interaktivního nástroje představují exaktně odůvodněné a lokalizované informace, odvozené od vlastností zemědělské půdy, jež nejsou v každodenní praxi běžně dostupné.

Velmi důležitou součástí aplikace je seznam alternativních ploch, které by mohly být vhodnější ke směřování potencionálních investičních záměrů. Jedná se o plochy, které neslouží k zemědělskému využití a je nutná určitá investice pro jejich revitalizaci, tzv. brownfieldy. Díky intenzivní spolupráci s CzechInvest došlo k napojení na Národní databázi Brownfields. Byla také vytvořena rozsáhlá databáze Zemědělských lokalit vhodných pro regeneraci a investice.

Výstupy analýz jsou pouze informativní a slouží pouze pro prvotní indikaci stavu. Použité datové vrstvy, pocházející z územního plánování, jsou blíže vysvětleny v územně plánovací dokumentaci. V případě, že má být aplikace použitá pro účely rozhodování, je potřeba v dalším kroku požádat příslušné orgány o poskytnutí dat s výkladem, stejně jako ostatní závazné dokumentace.

Interaktivní nástroj je dostupný na adrese: https://limitypudy.vumop.cz.

  

Přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny v Národním zemědělské muzeu

24. 5. 2018 se koná na pražské Letné přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny, kde bude na téma Význam půdy pro zadržení vody v krajině přednášet náš kolega Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 

Anotace: 
Význam půdy pro společnost. Schopnost půdy poutat vodu. Stav zemědělské půdy a hrozby pro ČR. Povodně a sucho. Souvislosti v krajině – krajina jako základ řešení.

Jan Vopravil se specializuje na problematiku ochrany půdy před degradačními faktory a produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy. Zabývá se hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha.

Od šesti hodin pak na téma Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení přednáší Ing. František Pavlík, Ph.D. ze Státního pozemkového úřadu.

Více informací a registraci najdete na stránce zemědělského muzea.

Stránky