Protikorupční strategie

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž ukládá členům vlády plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.

Protikorupční program

 

Zveřejňování poradců a poradních orgánů