Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji pro našeho pracovníka

Ve čtvrtek 25. 8. 2022 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2022 - Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula spolu s předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

V letošním ročníku se do soutěže o Ceny ministra přihlásilo 42 návrhů – 13 na Cenu pro mladé vědkyně a vědce a 29 na Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Tvorba půdních map pedometrickými metodami obálka1. místo získal Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Tvorba půdních map pedometrickými metodami“.

Výsledek představuje postupy digitálního mapování půd, moderního oboru půdních věd, aplikující metody statistického (strojového) učení na data o půdě a další pomocná data včetně využití satelitních dat a dalších pokročilých metod za účelem prostorové predikce půdních vlastností a tvorby půdních map. Tyto metody byly využity pro tvorbu souboru nových map půdních vlastností zemědělských půd s vysokým rozlišením pro celou ČR.

“Oceněná metodika popisuje využití pokročilých statistických a matematických metod při mapování půdy a jejích vlastností. Ty byly použity při tvorbě nových map půdních vlastností ČR. Postupy jsou však aplikovatelné i na lokální úrovni pro tvorbu podkladů, například pro precizní zemědělství a mohou nalézt dobré uplatnění. Naší snahou je nyní ukázat laické i odborné veřejnosti, že zejména mapy vzniklé použitím popsaných metod jsou velice vhodně a jednoduše použitelné pro praxi, byť se popis metod zdá poměrně složitý,“ přiblížil Daniel Žížala.

„Určitě bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se na oceněném výsledku významně podíleli; ať už se jedná o kolegy z VÚMOP, v.v.i. Roberta Minaříka, Jana Skálu, Annu Juřicovou a Hanu Beitlerovou, tak j kolegy z České zemědělské univerzity Radima Vašáta, Terezu Zádorovou a Víta Penížka. I jim patří zásluha na tomto ocenění, kterého si velice vážíme,“ dodává autor.

Plný text oceněné metodiky je možno nahlédnout v knihovně VUMOP v elektronické verzi.

Informace o dalších oceněných naleznete na stránce Ministerstva zemědělství; o úspěchu referoval i časopis Úroda.

Předávání ceny Diplom