Aktuality

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

  • Rada instituce Výzkumného ústavu melioraci a ochrany půdy, v.v.i. vypisuje v souladu s § 18 odst., 2 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o v.v.i, v platném znění veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky VÚMOP, v.v.i.

Výroční zpráva za rok 2021

  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vydal výroční zprávu za rok 2021. Stáhnout si ji můžete na stránce O ústavu -> Výroční zprávy

VÚMOP, v.v.i. podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy.

  • Díky projektu Technologické agentury ČR a institucionální podpoře MZE RO0218, byla vyvinuta webová aplikace s názvem „Návrh protierozních travních pásů v zemědělské krajině“.

5. newsletter projektu STARGATE

  • Naleznete zde informace o tom, jak může diverzifikace (sub)tropických plodin přispět k odolnosti vůči změně klimatu; nebo jaký přínos mohou mít moderní technologie a data pro posílení odolného zemědělství.

Pozvánka na semináře Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

  • Zveme pracovníky SPÚ, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty na semináře 17. 5. 2022 do Brna na MENDELU a 24. 5. 2022 do Prahy na Fakultu stavební ČVUT v Praze