Aktuality

Výroční zpráva VÚMOP v.v.i. za rok 2017

  • Ústav publikoval výroční zprávu za rok 2017, můžete si ji přečíst ve formátu pdf

Nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka

  • Na konci roku 2017 došlo k zásadním aktualizacím aplikace, které značně rozšiřují stávající funkcionalitu.

Vznikla Kalkulačka vláhové potřeby

  • Kalkulačka umožní určit vláhovou potřebu a závlahové množství zemědělských plodin.

Zhodnocení akce Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace

  • Zhodnocení akce Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace včetně odkazů na prezentace

Vítězství na hackatlonu pořádaném kosmickým inkubátorem ESA BIC Prague agentury CzechInvest

  • Vítězným návrhem pracující s daty ESA na hackathonu EOvation Agriculture je aplikace pomáhající zemědělcům s ochranou půdy, kterou spoluvytvářeli členové našeho ústavu.