Aktuality

Ověřování prostoru kolejových stop ve chmelnici pomocí simulátoru deště

  • Dne 21. 7. 2020 proběhlo ve chmelnici u obce Kozojedy v rámci výzkumného projektu NAZV QK1910170 měření polním simulátorem deště s cílem ověřit zonální kypřící stroj vyvíjený na CPZ.

Zahajovací meeting partnerů projektu OPTAIN

  • Projekt má za cíl vyvinout postupy a pokročilé nástroje pro navrhování a hodnocení účinnosti efektivních přírodě blízkých opatření při zohlednění principů jejich realizovatelnosti v malých zeměd. povodích z pohledu zvýšení akumulace a retence vody...

Pozvánka na konferenci Hydromeliorace jako nástroj pro zvyšování retence, akumulace a jakosti vod

  • Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a klade si za cíl seznámit účastníky s novými trendy hospodaření s vodní komponentou zemědělské krajiny a jejich důsledné začleňování do související vodohospodářské infrastruktury

Článek Česká pole mají nového strašáka. Půdu z nich odnáší nevyzpytatelný vítr, ohrožuje to i lidské zdraví

  • Problémem není u nás jen eroze vodní. V článku od Lidových novin je přiblížena i eroze větrná. Také tou se náš ústav zabývá a ukazuje se, že ohrožené plochy zemědělské půdy rostou.

Aktualizace informací ke stanoviskům vydávaným v rámci 11. kola příjmu žádostí v PRV

  • Informace ke stanoviskům vydávaným v rámci 11. kola příjmu žádostí v PRV ČR naleznete na stránce Limitů půdy Více v článku...