Aktuality

Pozvánka na semináře Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

  • Zveme pracovníky SPÚ, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty na semináře 17. 5. 2022 do Brna na MENDELU a 24. 5. 2022 do Prahy na Fakultu stavební ČVUT v Praze

Pozvánka na seminář Varovný systém lokálních povodní založený na přímém měření infiltrace srážek

  • Zveme starosty obcí, zemědělce a vlastníky pozemků 7. června na seminář do Domu techniky Pardubice. Seminář si klade za cíl představit nový včasný varovný protipovodňový systém pro obce a průmyslové objekty.

Informace k PRV - Brownfieldy - 14. kolo - jaro 2022

  • Závazný postup a vzorový formulář pro 14. kolo naleznete v tomto příspěvku.

Studie pro zvýšení retence vody na odvodněné půdě - Rakovnicko

  • Oddělení Hydrologie a ochrana vod připravilo v r. 2021 podrobnou studii pro revitalizaci intenzivně odvodněných zemědělských pozemků na srážkově deficitním Rakovnicku.

SIPO-SOFT ke stažení

  • Oddělení hydrologie a ochrany vod publikovalo Softwarový prostředek pro výpočet souhrnného indexu potřebnosti opatření pro snižování znečištění podpovrchových vod v zemědělských povodích