Aktuality

Výzkumný ústav se řadí mezi nejlepší výzkumné instituce resortu

 • Je pro nás skvělou zprávou a oceněním práce všech našich kolegů, že VÚMOP, v.v.i. byl hodnocen nejlepší známkou A ve všech pěti modulech.
  Vydáno: 2023/05/25

7. newsletter projektu STARGATE

 • V tomto newsletteru naleznete informace o novinkách v projektu STARGATE a stručný popis k terénním aktivitám, které probíhají na českém pilotu Jizera River
  Vydáno: 2023/05/01

Vyšly Informační listy 43

 • Časopis informující o dění v pedologickém výzkumu a pedologické komunitě plný zajímavostí pro odbornou veřejnost je volně ke stažení.
  Vydáno: 2023/03/07

MZe upřesnilo postup pro zvýšení úrovně ochrany zemědělské půdy proti erozi

 • Ministerstvo zemědělství prosazuje šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích.
  Vydáno: 2022/11/29

Přední čeští experti na protierozní ochranu půdy se setkali v Praze

 • Uskutečnila se konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i. Byl představen jak samotný Monitoring eroze, tak jeho výsledky.
  Vydáno: 2022/11/25