Aktuality

TZ MZe - Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha

  • Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030.

Půda a sucho - rozhovor s ředitelem ústavu v TV Zemědělec

  • Mají se v období sucha meliorace zaslepit nebo dokonce vytrhat, je nutné zatravnit erozně ohrožené pozemky, nebo je vhodnější upravit osevní postupy a změnit agrotechniku?

Rozhovor Jana Vopravila v DVTV

  • Náš kolega Jan Vopravil poskytl rozhovor pro DVTV. Tématem je sucho a retence vody, kvalita orné půdy a její ochrana.

Rozšířené stanovisko VÚMOP, v.v.i. k údajnému zničení mokřadu u Uherčic

  • VÚMOP, v.v.i. přináší k celému případu mokřadu u Uherčic podrobnější a odborné vyjádření.

Stanovisko VÚMOP, v.v.i. k prohlášení o údajném zničení mokřadu u Uherčic.

  • VÚMOP, v.v.i reaguje na nepravdivé informace, šířené v souvislosti s údajnou likvidací mokřadu v Uherčicích. VÚMOP žádné zásahy na předmětném vodním díle, na mokřadu ani v celé lokalitě neprováděl, pouze upozornil na havárii stavby regulační drenáže...