Rada instituce

Rada instituce dbá na zachovávání účelu, pro který byl ústav jako veřejná výzkumná instituce zřízen, na uplatnění veřejného zájmu v jeho činnosti a na jeho řádné hospodaření, stanovuje směry činnosti ústavu v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje, schvaluje rozpočet a jeho změny včetně střednědobého výhledu financování činnosti ústavu.

Schvaluje vnitřní předpisy ústavu uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 341/2005 Sb., v platné znění, schvaluje Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu, projednává návrhy změn zřizovací listiny, dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění.

Členové Rady instituce

Ing. Ivan Novotný, Ph.D. VÚMOP, v.v.i. předseda
RNDr. Petr Kubala Povodí Vltavy, s.p. místopředseda
RNDr. Pavel Novák, Ph.D. VÚMOP, v.v.i. člen
Ing. Karel Fronk SKANSKA a.s. člen
Ing. Petr Fučík, Ph.D. VÚMOP, v.v.i. člen
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. VÚMOP, v.v.i. člen
Ing. Michal Pochop VÚMOP, v.v.i. člen
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. ČZU člen
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. ČHMÚ člen
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D. VÚMOP, v.v.i. členka
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. SPÚ členka
doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D. VÚMOP, v.v.i. člen
Mgr. Daniel Žížala, Ph.D. VÚMOP, v.v.i. člen