Výroční zprávy

Ústav vypracovává a po schválení Radou instituce zveřejňuje Výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Zprávy zveřejňuje jednak prostřednictvím jejich uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných výzkumných institucí a zároveň na svých internetových stránkách www.vumop.cz.