Geoportál SOWAC-GIS

 VÚMOP, v.v.i. provozuje geoportál SOWAC-GIS pomocí kterého zpřístupňuje rozsáhlé datové báze Komplexního průzkumu půd (KPP), bonitačního informačního systému (BIS), a jejich aplikační tematická vyhodnocení, která následně slouží jako podklad pro zákonná opatření, vyhlášky a opatření resortních i mimoresortních orgánů. Uživateli geografického informačního systému SOWAC-GIS jsou nejen vědečtí pracovníci, ale i uživatelé ze státní a veřejné správy.

 

Geoportál SOWAC-GIS je dostupný na adrese https://geoportal.vumop.cz

Geoportál SOWAC-GIS