Poskytování dat

Nadpis Geoportál sowac-gis Laboratoř SOWAC-GIS Praha zajišťuje poskytování tematických datových sad z geografického informačního systému o půdě SOWAC GIS. Jedná se např. o data ohroženosti území vodní a větrnou erozí, komplexního průzkumu půd, hydrologických charakteristik a další. Ukázky digitálních dat ve formě mapových výstupů najdete v katalogu nabízených mapových a datových produktů. Z těchto dat je možné připravit mapové výstupy v požadovaném převedení a mapovém měřítku. Mnoho dat je již zpřístupněno zdarma online na geoportálu SOWAC-GIS,. Laboratoř SOWAC-GIS rovněž nabízí služby v oblasti zpracování a analýz prostorových dat v prostředí GIS.

Katalog nabízených mapových a datových produktů

V katalogu najdete ukázky zobrazení a popisy všech mapových a datových produktů, kterými VÚMOP, v.v.i. disponuje. Z dat je možné připravit mapové výstupy v požadovaném převedení a mapovém měřítku, nebo je využít na zpracování požadovaných analýz. Při tvorbě mapových výstupů bylo převážně využito dat BPEJ, některé z výstupů byly vytvořeny na základě dat komplexního průzkumu půd.

 

Katalog map ke stažení (pdf)

 

Pro studenty

Mnoho dat je již zpřístupněno volně on-line na geoportálu SOWAC-GIS nebo službou WMSDalší informace naleznete na samostatné stránce Podmínky pro poskytnutí dat pro účely studentských prací.

Data BPEJ

Měsíčně aktualizovaná data BPEJ jsou volně ke stažení na
stránkách Státního pozemkového úřadu.

Kontaktní osobou pro výdej dat BPEJ je od 1.1.2016:

Aleš Sekanina
Odbor půdní služby Státního pozemkového úřadu
tel.: 606 457 399
asekaninaatspucrcz (subject: Data%20BPEJ)

V případě zájmu nás kontaktujte na dataatvumopcz či na telefonním čísle 257 027 265.