Interní komise a poradní orgány

Grémium ředitele
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Ing. Pavel Carboch
RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Ivan Novotný
Mgr. Marie Hrbáčková
Kolegium ředitele
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Ing. Pavel Carboch
Ing. Petr Fučík, Ph.D.
Ing. Lucie Jurkovská
RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Ivan Novotný
Ing. Michal Pochop
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
Etická komise
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka (předseda)
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Atestační komise výzkumných a vývojových pracovníků
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. předseda
RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
doc. Ing. Milan Podsedníček, CSc.
doc. Ing. Vít Šrámek, CSc. – náhradník
Rada pro komercializaci
Ing. Arnošt Mráz
Ing. Petr Neumann
Ing. Michal Havlík
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Ing. Pavel Carboch