Pozvánka na odborný seminář Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí

Zveme Vás na odborný seminář

Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí v kontextu navrhování protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav


který se bude konat dne 25. 4. 2024 na Fakultě stavební VUT v Brně a pořádá ho Ústav vodního hospodářství krajiny.

👨‍👨‍👧‍👦 Pro koho je seminář určen?
Pro pracovníky pozemkových úřadů, členy RDK a zpracovatele projektových dokumentací KoPÚ.

📚 O čem seminář bude?
Na semináři budou zpracovatelé nového (již certifikovaného) metodického návodu pro ochranu půdy před erozí (MPEO) prezentovat aktuální metody a postupy dané novým metodickým návodem v oblasti problematiky rozboru erozních a odtokových poměrů a návrhu protierozních (PEO) a vodohospodářských (VHO) opatření v PSZ a DTR. V průběhu semináře bude také dán prostor širší odborné veřejnosti (zpracovatelům dokumentací PSZ, odborným referentům SPÚ a posuzovatelům RDK) ke vzájemné diskusi k problematice nového metodického návodu.

📝 Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde.

🌐 Více informací včetně programu naleznete na pozvánce (PDF)

pozvánka na seminář Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí