Vyšly Informační listy 44

Informační listy jsou časopis informující o dění v pedologickém výzkumu a pedologické komunitě.
Vychází jako občasník.

Informační listy 44 úvodní strana

Dostává se k vám 44. vydání Informačních listů. Je to již druhé číslo tohoto periodika v inovované verzi, která klade větší důraz na rozšířené možnosti současných technologií, především využití grafických prvků. Nové číslo přináší, kromě odborně zaměřených článků, ohlédnutí za některými důležitými akcemi, které se konaly v roce 2023 a zároveň informuje o akcích budoucích, plánovaných v roce nadcházejícím.

Zde bych rád zdůraznil 70. výročí založení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předpokládáme realizaci oficiální akce, spojené s prezentací našeho ústavu a oborů, spadajících do naší působnosti. V této souvislosti bych ještě zmínil, že v roce 2024 slaví 100 let od založení Česká akademie zemědělských věd, která rovněž pořádá několik veřejných akcí, na kterých se bude podílet i náš ústav. K pozitivním zprávám, které v tomto čísle přinášíme, určitě patří i představení nového vědeckého časopisu Pedosphere Research, který vydávají naši kolegové na Slovensku. A je nám velkou ctí a potěšením, ohlédnout se za oslavou devadesátých narozenin pana profesora Aloise Praxe. Vedle bohaté odborné a pedagogické aktivity je třeba zmínit i jeho velkou zásluhu na existenci Informačních listů.

Chtěl bych všem popřát krásný vánoční čas a vše dobré do roku 2024.

- prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.
 
 
 

Obsah:

Obsah infolisty 44