Prohlášení o přístupnosti

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na https://www.vumop.cz/

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů., z důvodu 1 prvku nesouladu uvedeného níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Nezobrazuje se atribut „alt“ prvku Nivo Slider na hlavní stránce, který je odpovědný za přehrávání ilustračních fotografií. Atribut popisuje obsah obrázků v textové formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 11. 2022 vlastním posouzením, které provedl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Rádi uvítáme podněty týkající se přístupnosti a fungování stránek. Kontaktujte prosím Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. pomocí webového formuláře či přes podatelnu Ústavu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnostatmvcrcz