Výstupy ze semináře Stavby zemědělského odvodnění - současnost a budoucnost ve vazbě na klimatické změny

pozvánka na seminář Stavby zemědělského odvodnění – současnost a budoucnost ve vazbě na klimatické změnyOddělení Hydrologie a ochrana vod VÚMOP, v.v.i. uspořádalo dne 8.6.2023 spolu s obcí Lovečkovice seminář na téma: Stavby zemědělského odvodnění – současnost a budoucnost ve vazbě na klimatické změny. Na semináři byli přítomní starostové okolních obcí, zemědělci, vlastníci odvodněné půdy, zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, Státního pozemkového úřadu a Povodí Ohře, s.p.

Osnova semináře:

  • Stručně k historii, navrhování a realizaci
  • Principy fungování z hlediska vlivu na množství a kvalitu vod
  • Množnosti úprav, modernizaci, eliminaci a provázanost s krajinným plánováním
  • legislativní a procesní souvislosti

Odkaz na prezentace a fotografie je na webu obce Lovečkovice.