Výzkumné projekty

Předmětem hlavní činnosti ústavu je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a  informatiky k těmto oborům se vztahující. 

Aktuální výpis projektů s podporou ze státního rozpočtu
v
Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVAVAI)

Projekty VaVal, provozuje Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze


 

Projekty řešené v rámci jednotlivých grantových schémat

 

Logo Země - programu aplikovaného výzkumu       Logo TAČR       Logo Life       Logo Norské granty       Logo Evropské komise       Logo EEA grants

 

Logo Evropská unie - strukturální fondy OP Praha