Kancelář ústavu

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – ředitel

Kancelář ústavu zajišťuje

  • ​plnění organizačních, administrativních a výzkumných úkolů ředitele a celoústavních organizačních a administrativní věcí,
  • podporu organizačních a administrativních záležitostí Konventu, Rady instituce, Dozorčí rady, Komise pro etiku vědecké práce, Atestační komise, dalších komisí a poradních orgánů a manažera kvality řízení (ISO 9001),
  • přípravu mezinárodních dohod a projektů, evidenci kontaktů se zahraničními institucemi a jiné zahraniční aktivity; zpracování podkladů pro vysílání pracovníků do zahraničí a přijímání zahraničních hostů,
  • vedení personální agendy a činnost v oblasti právní a kontrolní v rámci vnitřního kontrolního systému ústavu,
  • koordinaci vnitroústavních informačních systémů a veřejně přístupného informačního systému ústavu,
  • vedení agendy autorských a průmyslových práv,
  • styk s odbornými útvary zřizovatele.

Oddělení je přímo řízeno ředitelem, v jeho rámci je zřízen referát personální, právní a kontrolní a podatelna.