Informační listy

Informační listy jsou časopis informující o dění v pedologickém výzkumu a pedologické komunitě.
Vychází jako občasník.

Úvodní slovo 43. vydání:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
jsme rádi, že se nám po delší odmlce podařilo vydat nové číslo Infor mačních listů. Poslední číslo listů 42 vyšlo již v roce 2018. Další chystané číslo v roce 2019 bylo zkomplikováno průběhem pandemie COVID 19 a k jeho vydání nakonec nedošlo.
 
Zvažovali jsme změnu formátuji Informačních listů, který by více odpovídal současným grafickým standardům. Tohoto úkolu se ujal Mgr. Dan Žížala, Ph.D., který dal současné verzi periodika novou podobu. Ta umožňuje mimo jiné i lepší zpracování obrazových příloh, které se v posledních letech staly výrazným prvkem Informačních listů. V nově vydaném čísle jsme zachovali tradiční strukturu, do které jsme zařadili několik nových prvků, např. rozhovory s významnými osobnostmi naší pedologie, hydrologie, klimatologie atd., kalendář významných akcí nebo novinky v knihovně VÚMOP, v.v.i.
 
Doufáme, že nový formát Informačních listů přijmete pozitivně a my se budeme snažit dále rozvíjet formální i obsahovou stránku tohoto tradičního periodika. Zároveň mi dovolte popřát všem úspěšný a pokud možno klidný rok 2023.
- prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.

Informační listy úvodní strana

Zde jsou ke stažení ve formátu pdf.

Informační listy číslo 36 (1 MB)

Informační listy číslo 37 (1 MB)

Informační listy číslo 38 (3 MB)

Informační listy číslo 39 (7 MB)

Informační listy číslo 40 (3 MB)

Informační listy číslo 41 (4 MB)

Informační listy číslo 42 (5 MB)

Informační listy číslo 43 (33 MB)

 

Informační listy vychází pro vnitřní potřebu pracovníků Výzkumného ústavu meliorací a ochray půdy, v.v.i., členů Odboru vodního hospodářství a Odboru pedologie ČAZV a České pedologické společnosti (do čísla 42 i Českého výboru mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění).