Přední čeští experti na protierozní ochranu půdy se setkali v Praze

Praha, 23. listopadu 2022 – V úterý 22. listopadu se v prostorách Domu zemědělské osvěty uskutečnila konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). Jejím cílem bylo představení samotného Monitoringu a jeho výsledků za deset let provozu. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a Ministerstvo životního prostředí.
„Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem a je potřeba ji chránit. Popularizace problematiky eroze a příprava nových politik v oblasti ochrany půd je nelehký úkol, který nedokážeme vždy plnit osamoceně. Našimi klíčovými partnery jsou senátorky a senátoři, poslankyně a poslanci, zástupci Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, starostky a starostové obcí a měst, a především samotní zemědělci.“ uvedl ve svém projevu Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Auditorium konference

Monitoring eroze spustil Státní pozemkový úřad ve spolupráci s VÚMOP již v roce 2012. Jedná se o ojedinělý, celorepublikový projekt založený na záznamu a sběru dat z oznámených erozních událostí. „V systému je doposud zaevidováno cca 2 500 erozních událostí a díky podkladům z Monitoringu bylo do vyššího stupně ochrany přesunuto již víc než 5 500 ha půdy.“ doplnil ústřední ředitel Vrba ve svém proslovu. „Za dobu jeho provozu jsme zaznamenali pozitivní vývoj v oblasti ochrany půdy a věříme, že díky pravděpodobnostnímu modelu či dalším novým technologiím a komplexnějším datům budeme moci lépe zacílit odpovídající ochranná opatření.“
 
Důležitost monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho popularizaci zdůraznili ve svých úvodních projevech i Josef Čech, zástupce Ministerstva zemědělství a v návaznosti na protierozní vyhlášku Vladimír Dolejský za Ministerstvo životního prostředí. Svůj pohled i z pozice praktikujícího zemědělce vnesl poslanec Petr Bendl, který je zároveň místopředsedou Zemědělského výboru, za jehož působení na postu ministra zemědělství 2011 - 2013) myšlenka Monitoringu vznikla a následně byla zrealizována. Na dálku vzhledem k dopravní situaci pozdravil účastníky Radim Vácha, ředitel VÚMOP, který monitoring vyvinul a provozuje.
 
leták monitoringuRadim Vácha, ředitel VÚMOP, uvedl: „Monitoring eroze půdy považujeme za velmi účelnou aktivitu, která významně přispívá k hodnocení erozních událostí na našich zemědělských půdách. Přesto, že hlášení erozních událostí je dobrovolné, poskytuje nám ucelenější pohled na problematiku eroze na zemědělsky využívaných půdách. Určitě bude velmi zajímavé srovnání erozních událostí v delší časové řadě, které by mohlo být vydáno i formou knižní publikace. Kromě popisu příčin, hodnocení a důsledků erozních jevů by v ní měla být i bohatá fotografická dokumentace, která v budoucnosti může názorně přiblížit stav naší krajiny a detailní problémy při hospodaření na zemědělské půdě.“
 
Samotné prezentace, nejen na téma erozní problematiky, ale i moderních agrotechnik eliminujících erozní procesy přednesli přední čeští experti František Pavlík (SPÚ), Jiří Kapička (VÚMOP), Jan Bačovský (MŽP), Ondřej Krym (SZIF), Václav Brant (ČZU), Josef Krása (ČVUT) a Miroslav Dumbrovský (VUT).
Zájem o účast překvapil samotné organizátory. Kapacita byla navýšena, a i tak byla registrace uzavřena ještě před termínem v rámci naplnění maximální kapacity. Mezi účastníky byli zaměstnanci veřejné správy, kteří se s Monitoringem eroze či problematikou ochrany půd jakkoli pracovně setkávají, praktikující zemědělci a velkou měrou byla zastoupena i akademická veřejnost.
 
 
 
Společná tisková zpráva SPÚ a VÚMOP, originál na stránkách SPÚ