Zveřejňování poradců a poradních orgánů za 1. pololetí roku 2023

Poradci, konzultanti ředitele či náměstků:

  • nejsou

Poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

  • nejsou

Poskytování právních služeb

  • není využíváno