Zveřejňování poradců a poradních orgánů za 2. pololetí roku 2019

Poradci, konzultanti ředitele či náměstků:

  • nejsou

Poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

Euroforum Group, a.s.

Ing. Martin Pošar

grantEX s.r.o.

 

  • celková částka vyplacená poradenským společnostem za 2. pololetí 2019 – 191 319,- Kč

Poskytování právních služeb

  • není využíváno