Zveřejňování poradců a poradních orgánů za 1. pololetí roku 2018

Poradci, konzultanti ředitele či náměstků

 • nejsou

Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

Mandátní smlouva na poskytování poradenství při získávání dotace z OPŽP

Euroforum Group, a.s.

 • Ukončení projektu 10/2015, následný dotační management do 10/2020
 • Pevná odměna za zpracování projektu a administraci výběrového řízení 60 000,- Kč
 • Odměna za úspěch a dotační management 3,6 % z celkové přiznané dotace
 • Vyplaceno 4 816,60 Kč

Příkazní smlouva na poskytování daňového poradenství

Ing. Martin Pošar

 • Doba neurčitá
 • Vyplaceno 0,- Kč

Smlouva o poskytování poradenských a dalších služeb v rámci OP Praha – Pól růstu ČR

grantEX s.r.o.

 • Předpokládané ukončení projektu 08/2020
 • Odměna 6 % z celkové částky dotace (podpory)
 • Vyplaceno 0,- Kč

 Poskytování právních služeb

 •  není využíváno