Výzkumná báze eroze půdy a protierozní ochrany

V rámci působnosti řeší

  • prohlubování znalostí o procesu vodní, větrné a dalších typů eroze půd, jejích následků a nových způsobů protierozní ochrany organizačního, agrotechnického a technického charakteru,
  • ochranu cenných částí území před produkty eroze,
  • testování protierozních materiálů a technologií,
  • výzkum vztahu stability půdní struktury a tvorby krusty na povrchu půdy, včetně hodnocení jejího vlivu na povrchový odtok,
  • posudková činnost ve vymezeném spektru činností.

 

KONTAKT
Ing. David Kincl
e-mail: kincldavidatvumopcz

tel: 257 027 341