Aktuality

Dopravní omezení týkající se VÚMOP v Praze (březen-září 2024)

 • V pondělí 25.3.2024 bude zahájena sedmá a poslední etapa rekonstrukce Žabovřeské ulice. Kvůli ní bude uzavřen část ulice K Peluňku a zrušeny zastávky Kostrounek a Žabovřeská. Výluka má trvat do září 2024 či do odvolání.
  Vydáno: 2024/03/19

Pozvánka na odborný seminář Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí

 • Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí v kontextu navrhování protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav proběhne 25. dubna v Brně.
  Vydáno: 2024/03/13

Zveme Vás na výstavu Závlahy – znovu objevované dědictví do Národního zemědělského muzea

 • Výstava proběhne v termínu mezi 12. 3. - 1. 9. 2024 v pražském sídle na Letné. Výstava představuje historii závlah na našem území a vychází z projektu VÚV TGM, v.v.i, VÚMOP, v.v.i a FF MUNI.
  Vydáno: 2024/02/21

V LPIS je dostupná nová vrstva erozní ohroženosti

 • Od pátku 2. 2. 2024 je v LPIS dostupná nová vrstva erozní ohroženosti s plánovanou platností od hospodářského roku 2025. Od pondělí 5. 2. 2024 je dostupný i nápočet nové eroze na detailu DPB
  Vydáno: 2024/02/05

Je k dispozici metodika Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích

 • Cílem metodiky bylo navrhnout komplexní postup ochrany půdy a vody v zemědělsky využívaných povodích se zohledněním požadavků na kvalitu životního prostředí vodních organismů a zdravou produkci ryb.
  Vydáno: 2024/01/26