RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování

Restep logoCílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.

Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.

 

Encyklopedie témat, která obsahuje krátké informace o tématech, prezentace a detailní popis jednotlivých datových vrstev.
 

restep náhled úvodní strany

 


Vlastní interaktivní mapa, kde má uživatel možnost vizualizace a modelování na základě jím určené lokalizace a zvolených parametrů.

restep náhled úvodní strany

Interaktivní aplikace nabízí uživateli následující možnosti:

  • Lokalizace umožňuje uživateli zadání místa realizace/zájmu a výběr zájmového území pomocí mapy, vyhledávání či zadání specifických údajů.
  • Základní statistiky poskytují uživateli přehledně základní informace o vybraném zájmovém území, uživatel má možnost porovnat data výběru s vyšší územní jednotkou.
  • Parametrizace poskytuje uživateli prostor a nástroje pro zadávání vlastních preferencí při využívání jednotlivých druhů OZE.
  • Výstupy představí uživateli souhrnné informace z datových vrstev vybraných k detailní analýze při parametrizaci s vazbou na zvolené zájmové území.
  • Detailní analýza dále specifikuje souhrnné informace pro jednotlivé základní územní jednotky (ZÚJ) ve vybraném zájmovém území pro určená témata.
  • Mapy umožní uživateli pohled na výsledky analýz v podobě volitelných tematických mapových vrstev.
  • Report bude obsahovat souhrn uživatelem vybraného obsahu z předchozích částí aplikace i s popisem a případnou základní interpretací výsledků.

Další informace najdete na www.restep.cz