Akreditované laboratoře

Centrální laboratoře se 40letou tradicí v pedologických rozborech nabízí provádění rozborů půd, vod a rostlinného materiálu. Kromě fyzikálně chemických zkoušek laboratoř provádí specializované rozbory jako např. půdní mikrobiologické a biochemické testy, fyzikální rozbory z neporušených vzorků nebo sekvenční analýzu rizikových prvků v půdách. 

Centrální laboratoře získaly Osvědčení o akreditaci vydaným ČIA již roku 1994 jako jedny z prvých laboratoří zabývající se půdními rozbory. Laboratoře mají zavedený systém managementu dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, který je popsán v Příručce kvality Centrálních laboratoří VÚMOP,v.v.i. V rámci tohoto systému se účastní externích kontrolních porovnávacích rozborů tuzemských i mezinárodních v programu WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories).

 

Nabídka rozborů

 • vody – základní chemický a fyzikální rozbor povrchových a pitných vod
 • půdy – fyzikální a chemický rozbor jako podklad pro BPEJ (pH, humus, sorpce, zrnitostní složení)
 • agrochemické zkoušení půd dle zákona 156/1998 Sb.
 • rizikové kovy dle vyhlášky 153/2016 Sb.
 • komposty – dle ČSN 46 57 35
 • kaly – rizikové prvky a základní charakteristika
 • rostliny – obsah základních živin a rizikových prvků

Přehled významnějšího přístrojového vybavení

 • Atomový absorpční spektrometr Varian AA 220 plamenový a hydridový systém
 • Atomový absorpční spektrometr Varian AA 220Z – elektrotermická atomizace
 • Segmented Flow Analyser - Skalar Analytical
 • Analyzátor rtuti AMA - 254
 • zařízení na stanovení zrnitostního složení půdy pipetovaní metodou
 • perkolační kolony na stanovení sorpční kapacity půdy
 • ICP - OES

Komplexní ceník služeb ke stažení (pdf)

Formulář pro objednání rozborů (doc)

V případě zájmu nás kontaktujte na jurkovskalucieatvumopcz či na telefonním čísle 604 783 308.