Aktuality

MZe upřesnilo postup pro zvýšení úrovně ochrany zemědělské půdy proti erozi

 • Ministerstvo zemědělství prosazuje šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích.
  Vydáno: 2022-11-29

Přední čeští experti na protierozní ochranu půdy se setkali v Praze

 • Uskutečnila se konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i. Byl představen jak samotný Monitoring eroze, tak jeho výsledky.
  Vydáno: 2022-11-25

Větrolamy a větrná eroze - rozhovor, reportáž a metodika

 • Ústav se věnuje výzkumu v oblasti větrné eroze a podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy, například při přípravě větrolamů.
  Vydáno: 2022-11-01

6. newsletter projektu STARGATE

 • Projekt STARGATE usiluje o rozvoj a uplatnění víceúrovňové metodiky pro inteligentní zemědělství adaptované na změny klimatu, využitím inovací pro oblasti mikroklimatu, stejně tak jako v oblasti krajinného managementu.
  Vydáno: 2022-10-14

Pozvánka na Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

 • Zveme účastníky z řad starostů, zastupitelů a pověřených pracovníků samosprávy, státní správy, akademické sféry nebo zemědělců na tematicky zaměřenou konferenci o fungování, podstatě a možnostech zapojení se do systému Monitoringu eroze.
  Vydáno: 2022-10-04