Aktuality

Informace - Brownfieldy - PRV 2014-2020

  • Pro podání žádosti a získání potvrzení, že stavbu a dotčené pozemky lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace jsou informace na https://limitypudy.vumop.cz

Komplexní průzkum půd – Jak vznikalo unikátní dílo

  • Komplexní průzkum půd byl unikátním počinem, kdy v letech 1961-1971 došlo k průzkumu vlastností zemědělských půd na území celé ČSSR. Šlo o nejpodrobnější a v tomto rozsahu již nezopakovaný výzkum zemědělských půd na našem území.

3. newsletter projektu STARGATE

  • V tomto newsletteru naleznete informace o rozšířeném zaměření a funkcionalitě programu Copernicus. Ten se stále více soustředí na poskytování služeb a produktů souvisejících s dálkovým monitoringem zemského povrchu

Vznikly jedinečné mapy půdních vlastností zemědělských půd ČR

  • Soubor map je zaměřen na problematiku mapování základních půdních vlastností zemědělských půd ČR. K jejich tvorbě bylo využito metod digitálního mapování půd pomocí bodových dat z půdních průzkumů a metod strojového učení.

Náš ústav úspěšně dokončil digitalizaci výstupů Komplexního průzkumu půd

  • Díky unikátnímu projektu MZe a VÚMOP, v.v.i. bylo jedinečné dílo našich pedologů převedeno do digitální podoby. Podrobné údaje ze 4,6 milionů hektarů půdy jsou nyní lépe přístupné veřejnosti.