Zahajovací meeting partnerů projektu STARGATE

Účastníci STARGATE24.-25. října 2019 proběhl v řecké Soluni zahajovací meeting partnerů projektu STARGATE.
 
Cílem projektu STARGATE je vývoj, testování, realizace a předvedení postupů a nástrojů, které přispějí k lepší odolnosti zemědělství vůči proměnlivým klimatickým podmínkám a extrémním výkyvům počasí při šetrném využívání přírodních zdrojů. Vědecké výsledky napomohou rozhodovací strategii při krajinném plánování a dlouhodobé adaptaci moderního zemědělství na klimatickou změnu. 
 
Projekt STARGATE trvá od 1.10.2019 do září 2023. Na řešení projektu se podílejí partneři z Řecka, České republiky, Izraele, Španělska, Lotyšska, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Portugalska, Polska, Německa, Norska a Belgie.  
 
 
Za VÚMOP, v.v.i. řeší projekt STARGATE oddělení Hydrologie a ochrana vod 
Logo oddělení hydrologie
 
 
 
 
 

Logo STARGATE

Vlajka EUThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818187 STARGATE
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie, Horizont 2020, pod grantovou dohodou číslo 818187.