Výroční zpráva VÚMOP v.v.i. za rok 2017

 

Ústav publikoval výroční zprávu za rok 2017, můžete si ji přečíst ve formátu pdf.

Ostatní výroční zprávy naleznete na adrese www.vumop.cz/vyrocni-zpravy.