Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Rada instituce Výzkumného ústavu melioraci a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen VÚMOP, v.v.i.) vypisuje v souladu s § 18 odst., 2 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění

veřejné výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/ředitelky VÚMOP, v.v.i.

 Předpokládané funkční období je od 2. 12. 2022 do 2. 12. 2027.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost odpovídajícího odborného zaměření
 • praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti s řídící funkcí, ověřené minimálně 5 ti letou praxí na obdobné pozici
 • zkušenost s řízením projektu, zkušenost s vedením projektového týmu
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v příslušném oboru (přehled odborných výstupů, publikační činnosti a citovanosti ve světových databázích Web of Science/SCOPUS)
 • aktivní znalost anglického jazyka, další světový jazyk výhodou (úroveň minimálně B1 dle Common European Framework of Reference for Languages)
 • morální bezúhonnost (doložena výpisem z RT)
 • splnění podmínek dle zák. č. 341/2005 Sb., § I7, odst. 4 - 6, o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • řidičský průkaz sk. B

Ředitel VÚMOP, v.v.i. je jmenován ministrem zemědělství na základě doporučení Rady instituce. Funkční období ředitele je pět let s možností výkonu funkce po dobu dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích. Mzdové ohodnocení určuje Ministerstvo zemědělství, které je zřizovatelem VÚMOP, v.v.i.

Požadovaná dokumentace:

 • strukturovaný životopis
 • doklad o dosažené kvalifikaci (ověřená kopie)
 • přehled dosavadní praxe
 • přehled odborných výstupů, publikací a citovanosti ve světových databázích Web of
  Science/ SCOPUS
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení podle § 17, odst. 4, písm. c) a dle odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
 • písemná představa o řízení a rozvoji ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické
  (do 3 stran textu formátu A4)

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě, v zalepené obálce označené v levém horním rohu „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – neotvírat“ tak, aby byla doručena nejpozději do 27. 7. 2022 do 12.00 hod.

na adresu:

Výzkumný ústav melioraci a ochrany půdy, v.v.i.

k rukám předsedy Rady instituce

Žabovřeská 250

156 27 Praha 5 – Zbraslav

Na základě zaslaných podkladů budou uchazeči, kteří splnili formální požadavky, vyzváni k osobnímu pohovoru, kde přednesou svoji představu o výkonu funkce, o níž se ucházejí a o záměrech, které by chtěli realizovat.

Informace a podklady pro zpracování koncepcí jsou k dispozici na

www.vumop.cz