Rozhovor s vedoucím Oddělení pedologie a ochrany půdy ve Zprávách Ministerstva zemědělství

 Náš kolega Jan Vopravil poskytl pro Zprávy z Ministerstva zemědělství rozhovor na téma ochrany půdy. Najdete ho na stránkách 5-7. Newsletter si můžete přečíst online na stránce Ministerstva zemědělství.

Náhled na rozhovor