Přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny v Národním zemědělské muzeu

24. 5. 2018 se koná na pražské Letné přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny, kde bude na téma Význam půdy pro zadržení vody v krajině přednášet náš kolega Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 

Anotace: 
Význam půdy pro společnost. Schopnost půdy poutat vodu. Stav zemědělské půdy a hrozby pro ČR. Povodně a sucho. Souvislosti v krajině – krajina jako základ řešení.

Jan Vopravil se specializuje na problematiku ochrany půdy před degradačními faktory a produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy. Zabývá se hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha.

Od šesti hodin pak na téma Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení přednáší Ing. František Pavlík, Ph.D. ze Státního pozemkového úřadu.

Více informací a registraci najdete na stránce zemědělského muzea.