Pozvánka na semináře Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Ekomonitor Vás zve na semináře Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, které se uskuteční mezi říjnem 2020 až květnem 2021 na deseti místech Česka. Přednáší náš kolega Ing. Jan Vopravil, Ph.D. a Ing. Jan Petrů z České zemědělské univerzity v Praze.

Témata semináře:

 • význam půdy pro koloběh vody v krajině
 • vlastnosti půdy, její degradace a dopady na koloběh vody v krajině
 • organická hmota v půdě a pohyb vody
 • meliorace půdy
 • eroze a její dopady na vodu a její kvalitu
 • možnosti omezení negativ způsobených erozí půdy
 • půdoochranné technologie – ověřování v rámci výzkumných aktivit
 • trvalé kultury a ochrana půdy před erozí

Seminář je určen pro:

 • zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
 • vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnance
 • jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícím ve venkovských oblastech

 

roktermínměsto
202023. 10. Tábor
20206. 11.Olomouc
202025. 11. Kutná Hora
202119. 2.Litomyšl
20215. 3. Plzeň
202119. 3. Žďár nad Sázavou
20219. 4.Karlovy Vary
202123. 4. Znojmo
20217. 5. Liberec
202126. 5. Modrá

Více informací na pozvánce Ekomonitoru.

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.