Pozvánka na seminář Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES

VÚMOP, v.v.i., Fakulta stavební ČVUT v Praze, VÚRV, v.v.i. a Mendelova univerzita v Brně zvou na seminář 

Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES

který proběhne 2. prosince 2021 od 10:00, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Cílem semináře je prezentace výsledků projektu a možnosti aplikace ochranných postupů v zemědělství v období po roce 2020

 • Projevy eroze na příkladu erozních událostí
 • Agrotechnika a její půdoochranný efekt
 • Vliv regulace používání glyfosátu na používané půdoochranné technologie
 • Agrotechnika a postupy podporující cíle SZP
 • Ekonomika navrhovaných opatření
 • Možné dopady regulace na plnění standardů cross compliance

Datum a místo konání

 • Čtvrtek 2. 12. 2021 od 10:00, ČVUT v Praze, fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 posluchárna C 223, první patro přímo nad hlavním vchodem do fakulty
 • Organizace bude přizpůsobena aktuálním vládním nařízením, seminář je připravován rovněž v online podobě – registrovaní účastníci obdrží link

Přednášející

 • Ing. Martin Mistr, Ph.D. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Ing. Jiří Kapička - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - ČVUT v Praze
 • Ing. Jan Štrobach, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • doc. Ing. Tomáš Středa, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Přihlášky

 • Pro přihlášení vyplňte přihlašovací formulář
 • Účast na workshopu je ZDARMA
 • V případě dotazů pište na mistrmartinatvumopcz

PROGRAM

9:30 – 10:00 – Registrace

10:00 – 11:30 BLOK I – Ochrana půdy před erozí

 • Úvodní slovo
 • Problematika eroze v ČR z pohledu Monitoringu eroze
 • Důsledky eroze a možnosti ochrany půdy před erozí
 • Využití totálních herbicidů v zemědělství a v protierozní ochraně půdy

11:30 – 12:00 přestávka s občerstvením

12:00 – 13:30 – BLOK II – Agrotechnika a postupy vhodné pro plnění standardů DZES

 • Metodika ověřování a získané přímé výstupy měření
 • Půdoochranné technologie ověřované simulátorem deště
 • Aktuální hodnoty ochranného účinku plodin a ověřovaných technologií
 • Vliv klimatické změny na posun vegetačních období a účinnost půdoochranných technologií
 • Ekonomické zhodnocení zavádění ověřovaných půdoochranných technologií

13:30 – 14:00 Diskuse

 
Tento workshop je podpořen projektem QK1920224 „Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu“