Pozvánka na Polní den - racionální hospodaření na půdě s vazbou na retenci vody a omezení eroze

Výzkumný  ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. a zemědělský subjekt Agrio s. r. o., v rámci výzvy Zemědělského svazu ČR se zapojit do Dnů českého zemědělství pořádají 
 

workshop

 

Polní den - racionální hospodaření na půdě s vazbou na retenci vody a omezení eroze

 
Program seminářeAkce se uskuteční dne 24.9. 2021 od 9,00 hodin v areálu zemědělského subjektu Agrio s.r.o., Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice 
 

Program: 

  • Prezentace k problematice obnovy infiltrace vody do půdy s využitím dostupných agrotechnických postupů. 
  • Výsledky účinků melioračních plodin (VÚRV) 
  • Vývoj mechanizace k revitalizaci půd (Bednar FMT) 
  • Terénní část: účastníci budou obeznámeni s pokusy, které byly založeny pro potřeby dokumentace dopadů různých způsobů hospodaření na pohyb vody v půdě a tedy i na projevy zemědělského sucha. Ukázky umožní účastníkům uvědomit si význam fyzikálního stavu půdy na pohyb a zadržení vody v ní a význam péče o půdu jako jednoho z významných faktorů ovlivňujícího odolnost půdy vůči klimatickým extrémům patrných v posledních letech. 
  • Předpokládané ukončení workshopu je v 15,00 hodin. 
 
Workshop je pořádán za podpory projektu NAZV QK1920280, TAČR TH04030249-V4“ a Institucionální podpory RO0218. 
V rámci akce budou dodrženy povinnosti ohledně prevence Covid platné v době akce.