Podmínky pro poskytnutí dat pro účely studentských prací

Popisná část dat KPP je poskytována bezplatně formou aplikace Webového achivu komplexního průzkumu půd (WAKPP).

 

 

Mapová část dat KPP je poskytována bezplatně formou aplikace Webového achivu komplexního průzkumu půd (WAKPP), pokud je tento přístup nedostatečný, je možné zprovoznit službu WMS na časově omezenou dobu. Služba WMS je bezplatná do objemu 10ks mapových listů, pak jsou náklady kalkulovány dle platného ceníku. Pro zpřístupnění služby WMS je nezbytné předložit žádost budoucího uživatele dat (obsahující náležitosti podle žádosti ve formátu .doc). Vyplněnou žádost je možné naskenovat a zaslat e-mailem na dataatvumopcz.

Většina ostatních analytických dat je poskytována bezplatně na Geoportálu SOWAC-GIS

Vybraná analytická data jsou poskytována bezplatně formou služby WMS, na geoportálu SOWAC-GIS, v sekci WMS.

Další informace je možno získat zasláním dotazu na dataatvumopcz.
V případě nestandartního požadavku, je tento posouzen komisí pro výdej dat a doporučení komise předloženo řediteli ke konečnému stanovisku.