VÚMOP, v. v. i.

 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy je veřejnou výzkumnou institucí. Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23.  června 2006 vydáním zřizovací listiny; vznikl 1. ledna 2007 kdy byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy.

Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

 

Foto © Radim Vácha

 

Podpora výzkumu

Projekty podpořené grantovými agenturami

   

 

Aktuality

Praha 11.7.2014

Vyšlo nové číslo Informačních listů

Praha 26.6.2014

Pracovníci našeho ústavu se zúčastnili projektu "Do práce na kole", kde si vedli velice dobře v konkurenci 100 tisíc účastníků

Aktivity