Aktuality

Vznikla Kalkulačka vláhové potřeby

  • Kalkulačka umožní určit vláhovou potřebu a závlahové množství zemědělských plodin.

Zhodnocení akce Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace

  • Zhodnocení akce Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace včetně odkazů na prezentace

Vítězství na hackatlonu pořádaném kosmickým inkubátorem ESA BIC Prague agentury CzechInvest

  • Vítězným návrhem pracující s daty ESA na hackathonu EOvation Agriculture je aplikace pomáhající zemědělcům s ochranou půdy, kterou spoluvytvářeli členové našeho ústavu.

Pozvánka na 31.10.2017 na seminář s exkurzí Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi

  • Cílem bude přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav (dále jen PÚ), lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci jednotlivých témat budou demonstrovány příklady dobré/šp

Proběhl pátý plenární meeting projektu FATIMA – Praha a Dehtáře, 2.-5. 10. 2017

  • Ve dnech 2.-5. října se VÚMOP, v.v.i. podílel na organizaci pátého plenárního meetingu projektu FATIMA v Praze, v budově AVČR a na české pilotní lokalitě projektu – Dehtářích.