domu    
kontakty    
english  

VÚMOP, v. v. i.

 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy je veřejnou výzkumnou institucí. Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23.  června 2006 vydáním zřizovací listiny; vznikl 1. ledna 2007 kdy byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy.

Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

 

Foto © Radim Vácha

 

 

Podpora výzkumu

Projekty podpořené grantovými agenturami 

 

 
 

 

     

 

Aktuality

Praha 4.4.2016 

Pracovníci našeho ústavu se již počtvrté zúčastní soutěže "Do práce na kole"

Aktivity