Ceník služeb

Analýzy a výkony akreditované laboratoře

Centrální laboratoře se 40letou tradicí v pedologických rozborech nabízí provádění rozborů půd, vod a rostlinného materiálu. Kromě fyzikálně chemických zkoušek laboratoř provádí specializované rozbory jako např. půdní mikrobiologické a biochemické testy, fyzikální rozbory z neporušených vzorků nebo sekvenční analýza rizikových prvků v půdách. Více informací na stránce Referenční laboratoře.

Nabídka rozborů

  • vody – základní chemický a fyzikální rozbor povrchových a pitných vod
  • půdy – fyzikální a chemický rozbor jako podklad pro BPEJ (pH, humus, sorpce, zrnitostní složení)
  • agrochemické zkoušení půd dle zákona 156/1998
  • rizikové kovy dle vyhlášky MŽP 13/1994
  • komposty – dle ČSN 46 57 35
  • kaly – rizikové prvky a základní charakteristika
  • rostliny – obsah základních živin a rizikových prvků

Poskytování dat

Laboratoř SOWAC-GIS Praha zajišťuje poskytování tématických datových sad z geografického informačního systému o půdě SOWAC GIS a vytváření mapových výstupů v požadovaném provedení a mapovém měřítku. Mnoho dat je přístupno online, většinou zdarma na geoportálu SOWAC-GIS.

 

Katalog nabízených mapových a datových produktů

 

Tisk map a mapových podkladů

VÚMOP vytváří a spravuje rozsáhlou skupinu specializovaných pedologických dat, ze kterých jsme schopni připravit mapové kompozice podle Vašich potřeb. Mapy až do formátu A0+ tiskneme na jednu stránku. Bližší informace najdete zde.

 

Při tvorbě mapových výstupů bylo převážně využito dat BPEJ, některé z výstupů byly vytvořeny na základě dat komplexního průzkumu půd.