Pozvánka na 31.10.2017 na seminář s exkurzí Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s městem Olešnice na Moravě, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s. Vás srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí 

Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi
31. října 2017 
Kulturní dům, Křtěnovská 157, 679 74 Olešnice 

Cílem bude přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav (dále jen PÚ), lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci jednotlivých témat budou demonstrovány příklady dobré/špatné praxe. 
VÚMOP zastupuje Ing. Michal Pochop v prezentaci  Příklady dobré praxe výsadby ovocných stromů při PÚ; aktuality z činnosti TPS 
Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce 

Více informací v pozvánce ve formátu pdf