Ceník služeb

Kompletní ceník VÚMOP ke stažení (pdf)

 

Analýzy a výkony akreditované laboratoře

Centrální laboratoře se 40letou tradicí v pedologických rozborech nabízí provádění rozborů půd, vod a rostlinného materiálu. Kromě fyzikálně chemických zkoušek laboratoř provádí specializované rozbory jako např. půdní mikrobiologické a biochemické testy, fyzikální rozbory z neporušených vzorků nebo sekvenční analýza rizikových prvků v půdách. Více informací na stránce Akreditované laboratoře.

Nabídka rozborů

  • vody – základní chemický a fyzikální rozbor povrchových a pitných vod
  • půdy – fyzikální a chemický rozbor jako podklad pro BPEJ (pH, humus, sorpce, zrnitostní složení)
  • agrochemické zkoušení půd dle zákona 156/1998 Sb.
  • rizikové kovy dle vyhlášky 153/2016 Sb.
  • komposty – dle ČSN 46 57 35
  • kaly – rizikové prvky a základní charakteristika
  • rostliny – obsah základních živin a rizikových prvků

V případě zájmu nás kontaktujte na jurkovskalucieatvumopcz či na telefonním čísle 604 783 308.

Poskytování dat

Laboratoř SOWAC-GIS Praha zajišťuje poskytování tématických datových sad z geografického informačního systému o půdě SOWAC GIS a vytváření mapových výstupů v požadovaném provedení a mapovém měřítku. Mnoho dat je přístupno online, většinou zdarma na geoportálu SOWAC-GIS. 
 

Další informace o placeném poskytování dat naleznete na stránce Poskytování dat. V případě zájmu nás kontaktujte na dataatvumopcz či na telefonním čísle 257 027 265.


Tisk map a mapových podkladů

VÚMOP vytváří a spravuje rozsáhlou skupinu specializovaných pedologických dat, ze kterých jsme schopni připravit mapové kompozice podle Vašich potřeb. Mapy až do formátu A0+ tiskneme na jednu stránku. Bližší informace najdete na stránce nabídka tisku map.

Při tvorbě mapových výstupů bylo převážně využito dat BPEJ, některé z výstupů byly vytvořeny na základě dat komplexního průzkumu půd. 

V případě zájmu nás kontaktujte na dataatvumopcz či na telefonním čísle 257 027 265.