Aktuality

Rozhovor Jana Vopravila v DVTV

  • Náš kolega Jan Vopravil poskytl rozhovor pro DVTV. Tématem je sucho a retence vody, kvalita orné půdy a její ochrana.

Rozšířené stanovisko VÚMOP, v.v.i. k údajnému zničení mokřadu u Uherčic

  • VÚMOP, v.v.i. přináší k celému případu mokřadu u Uherčic podrobnější a odborné vyjádření.

Stanovisko VÚMOP, v.v.i. k prohlášení o údajném zničení mokřadu u Uherčic.

  • VÚMOP, v.v.i reaguje na nepravdivé informace, šířené v souvislosti s údajnou likvidací mokřadu v Uherčicích. VÚMOP žádné zásahy na předmětném vodním díle, na mokřadu ani v celé lokalitě neprováděl, pouze upozornil na havárii stavby regulační drenáže...

Omezení webových aplikací a ústavu 2. 4. 2020

  • Vážení návštěvníci, webové aplikace ústavu budou z technologického důvodu ve čtvrtek 2. 4. omezeny či mimo provoz. Za případné komplikace se omlouváme.

Nový kontaktní e-mail Ústavu a činnost podatelny

  • Od 1.1.2020 je hlavním kontaktním e-mailem pro ústav podatelna@vumop.cz. Oficiální cesta je pak pomocí datové schránky 77jfd47